Satış

23 Ekim 2022

LÜKSTE SATIŞ STRATEJİLERİ

Geleneksel satış stratejileriyle ilgili yüzlerce/binlerce makale okuyabilir, danışman tavsiyesi alabilir, danışmanlar nezdinde hazırlayabilir, belirli bir süreç oluşturabilirsiniz. Halihazırda oluşturmuş da olabilirsiniz. Satış stratejileri, satış organizasyonunuza net […]
17 Eylül 2022

LÜKS SATIŞTA PSİKOGRAFİK ÖNEMİ

Psikografik bölümleme, tüketici alışkanlıklarını etkileyen kişilik, sosyal statü, ilgi alanları, faaliyetler ve yaşam tarzlarıyla bağlantılı müşterilerin psikolojik özelliklerine dayalı olarak pazarı bölümlere ayırmanın bir yoludur. Demografik, davranışsal ve coğrafi […]