Katılımcı Görüşleri


BAARILI BR ETM
Cihan Akdere - Zela Mcevherat

Öncelikle KO ve Rota Danmanlk firmasna yapm olduu çalmalarndan dolay teekkür ediyorum. Satla uraan herkesin bu eitimi almas gerektiini düünüyorum. Sat, pazarlama ve sat danmanlnda olmas gereken özellikler konusunda çok baarl bir eitim olduuna inanyorum. Baarl bir deneyim oldu hepimiz için.

KO VZYON DERGS


BU ETMLER YAYGINLAMALI
Engin Karg - Barok Kuyumculuk

Eitim srasnda kendimde olan eksiklikleri görme frsat buldum. Aldm eitimi çalma ortamndaki arkadalarmla paylamay düünüyorum ve onlarnda bu eitimlere katlmasn istiyorum. Bu tarz eitimllerin daha çok yaygnlamasn istiyorum.

KO VZYON DERGS


YEN BLGLER RENDM
Erhan Hoanl (Yn. Kur. Bk.) - Hohanl Kuyumculuk

Böyle bir programn Türkiye'de ilk defa uygulandn düünüyorum. Hem maazalarmz hem de maazalarda çalan ekipler için katk salayacan inandm için katldm. Yllarca sektörün içinde bulunmama ramen yeni bilgiler örendiimi söylemeliyim. Yanllarmn farkna vardm. Bu nedenle Ekrem Bey'i tebrik ediyorum. KO'ya böyle bir eitim frsat verdii için teekkür ediyorum ve eitimlerin devamn diliyorum.

KO VZYON DERGS


ST DZEY BR ETM
Takn Alan - Ekol Altn / Prlanta

Temel kuyumculuk, maazaclk ve sat pazarlama eitimi aldk. Bu eitimin sektöre katksnn büyük olduunu düünüyor ve devamnn da gelmesini istiyorum. Üst düzey bir eitim aldmza inanyorum. Daha önce sektöre sat pazarlamayla ilgili hiç hizmet verilmiyordu. Kursun en önemli özellii de eitimin mücevherin sat ve pazarlamasyla ilgili olmasyd.

KO VZYON DERGS


VERML BR ETM
Mustafa Ta - Bona Gold

Eitim çok güzel geçti. Özellikle toptanclarn da bu eitimi almasn istiyorum. Toptanc esnafnn da bu eitime ihtiyac olduunu düünüyorum. Bu kurs, sadece mücevher eitimi olarak görülmemeli, geni kapsaml bir eitim olarak düünülmeli. Çok iyi ve verimli bir eitim oldu.

KO VZYON DERGS


HERKES BU ETM ALMALI
Ceyda arolu - Ekol Prlanta

Son derece profesyonel hazrlanm bir eitim aldmz düünüyorum. Sektörde tüm aktörlerin bu eitimlerden faydalanmas gerekitine inanyorum. Sat ve pazarlama eitiminin devamnn gelmesini istiyorum.

KO VZYON DERGS


Y BR ETM FIRSATI
Nevin Ayka - Ayka Kuyumculuk (Gaziantep)

KO ve Rota eitime bize böyle bir eitim frsat verdii için teekkür ederim.  Eitimlerin maazaclk açsndan çok faydal olacana inanyorum. Çok iyi bir eitim aldmz düünüyorum. Eitmenimiz Ekrem Bey'e de katklarndan dolay teekkür ediyorum.

KO VZYON DERGS


BU ETMLER YAYGINLATIRILMALI
Lusi Kalaomra - Kuyum Dnyas-De Cohen's

Ekrem bey'in bizlere yapm olduu profesyonel katklarndan dolay teekkür ediyorum. Uygulanan söylenen her eyde gerçek pay vardr, fakat bunlar bugünkü ortamda uygulayabilecek büyük firmalara ihtiyaç duyuluyor.

KO VZYON DERGS


UZMANLIK KURSU AILMALI
Mevlt elik - Lucis Diamond

Daha önce sat pazarlama ve müteri ilikileri konusunda çeitli eitimler aldm. Ancak, bu eitimin sektöre özgü oluu ve eitmenin sektörden gelen deneyimli biri olmas benim açmdan art bir deer olduunu söyleyebilrim. Genel anlamda eitim tatmin ediciydi. Belki, ikinci kademe veya uzmanlk tarznda yeni kurslar açlrsa onlara da katlmay düünüyorum. KO ve Rota Danmanlk'a teekkür ediyorum.

KO VZYON DERGS


KALTEL BR ETM
Onur Altunbken - Altunbken Kuyumculuk

Eitimin geleceim ve kariyerim açsndan çok faydal olacana inanyorum. Sektör açsndan çok kaliteli bir eitim aldmz düünüyorum. Eitimlerinin devam etmesini istiyorum. Ekrem Bey'e ve bu eitimlerin oluturulmasnda katks olan herkese çok teekkür ediyorum.

KO VZYON DERGS


RENDKLERMZ HAYATINDA UYGULAMALIYIZ
Yusuf Ekici - Gne Kuyumculuk

Öncelikle eitmenimiz çok pozitif bir insand ve iki günlük eitim süresi oldukça dolu geçti. Hem eski bilgilerimizi tazeledik, hem de bilgi daarcmza yeni bilgiler ekledik. Aldmz eitimleri i hayatmzda uygularsak çok daha baarl olacamza inanyorum. Aldmz eitimin verilen ücretle ölçülemiyecek kadar deerli olduuna inanyorum.

KO VZYON DERGS


FAYDALI VE ZEVKL BR DENEYM
Ali hsan Arslan - Barok Kuyumculuk ve Prlanta

Eitim karl bizden alnan ücreti çok sembolik bulduumu söylemeliyim. KO'da verilen bu eitimin tüm katlmclara ayr ayr katk saladna inanyorum. stanbul Kuyumcular Odas'nn sektör mensuplarnn becerilerini gelitirecek bu tarz eitimlere devam etmesini istiyorum. Oda'da verilmekte olan prlanta kursuna da katlmay düünüyorum. Eitimin içerii ve sunumuyla ilgili kesinlikle söylenecek bir sözüm yok. Eitmen Ekrem Sael, her eyin en güzelini, en iyi ekilde anlatt. Çok güzel ve zevkli bir eitimdi.

KO VZYON DERGS